fbpx

Kursus Pintar Bahasa Melayu Darjah 2 (Online Course)

$16.99 / month with a 2-day free trial

Kursus Pintar Bahasa Melayu Darjah 2 merupakan kursus latihan topikal dalam talian berlandaskan sukatan pelajaran. Kursus ini dilengkapi dengan komponen-komponen asas kertas peperiksaan iaitu kosa kata, pemilihan kata, kata hubung, frasa, perluasan ayat dan kefahaman. Selain itu, komponen latihan tulisan di awal bahagian diserikan lagi kursus ini. Nota tatabahasa disediakan di awal komponen. Latihan topikal yang menepati TOS kertas ujian peperiksaan sekolah nasional. Latihan-latihan yang disediakan dalam kursus ini mempunyai tujuan penilaian kendiri untuk terus memperbaiki dan menguasai Bahasa Melayu pada peringkat yang sesuai.

error: Content Protected! Copyright Akar Education