fbpx
Pintar Bahasa Melayu Menengah 1

Pintar Bahasa Melayu Menengah 1

Kursus Pintar Bahasa Melayu Menengah 1 merupakan kursus latihan topikal dalam talian berlandaskan sukatan pelajaran. Kursus ini dilengkapi dengan komponen-komponen asas kertas peperiksaan iaitu penulisan fungsional, penulisan esei, pengimbuhan, peribahasa, golongan...
Pintar Bahasa Melayu Darjah 1

Pintar Bahasa Melayu Darjah 1

Kursus Pintar Bahasa Melayu Darjah 1 merupakan kursus latihan topikal dalam talian berlandaskan sukatan pelajaran. Kursus ini dilengkapi dengan komponen-komponen asas kertas peperiksaan iaitu kosa kata, pemilihan kata, kata hubung, frasa, perluasan ayat dan kefahaman....
Pintar Bahasa Melayu Darjah 3

Pintar Bahasa Melayu Darjah 3

Kursus Pintar Bahasa Melayu Darjah 3 merupakan kursus latihan topikal dalam talian berlandaskan sukatan pelajaran. Kursus ini dilengkapi dengan komponen-komponen asas kertas peperiksaan iaitu imbuhan, golongan kata, kefahaman objektif, peribahasa, frasa, rangsangan...
Pintar Bahasa Melayu Darjah 4

Pintar Bahasa Melayu Darjah 4

Kursus Pintar Bahasa Melayu Darjah 4 merupakan kursus latihan topikal dalam talian berlandaskan sukatan pelajaran. Kursus ini dilengkapi dengan komponen-komponen asas kertas peperiksaan iaitu imbuhan, golongan kata, kefahaman objektif, peribahasa, frasa, rangsangan...
Pintar Bahasa Melayu Darjah 5

Pintar Bahasa Melayu Darjah 5

Kursus Pintar Bahasa Melayu Darjah 5 merupakan kursus latihan topikal dalam talian berlandaskan sukatan pelajaran. Kursus ini dilengkapi dengan komponen-komponen asas kertas peperiksaan iaitu imbuhan, golongan kata, kefahaman objektif, peribahasa, frasa, rangsangan...
error: Content Protected! Copyright Akar Education