fbpx

Tatabahasa 1 Kata (PSLE)

This image has an empty alt attribute; its file name is Bab-2-Iamage-04.jpg

1 KATA

Jenis-jenis kata terdiri daripada Kata Tunggal, Kata Terbitan Kerja, Kata Ganda dan Kata Majmuk.

Kata Tunggal

Kata tunggal terdiri daripada satu kata dasar sahaja. Kata tunggal boleh terbahagi kepada dua jenis, iaitu:

This image has an empty alt attribute; its file name is Bab-2-table-01.jpg

❖ Kata Terbitan Kerja

Kata Terbitan Kerja ialah kata dasar yang telah ditambahkan imbuhan. Misalnya:

This image has an empty alt attribute; its file name is Bab-2-table-02.jpg

❖ Kata Ganda

Kata Ganda terhasil apabila kata dasar yang diulang secara keseluruhan ataupun pada bahagian-bahagian tertentu sama ada dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Sebagai contoh:

● murid-murid
● bantu-membantu
● bertubi-tubi

❖ Kata Majmuk

Kata Majmuk terhasil apabila dua kata dasar digabungkan dan membawa makna yang baharu seperti kaca mata, kraf tangan dan guru besar.

error: Content Protected! Copyright Akar Education