fbpx

Panduan Menjawab Bahagian Golongan Kata (PSLE)

PANDUAN MENJAWAB BAHAGIAN GOLONGAN KATA

Baca petikan dengan teliti.

• Baca perkataan-perkataan yang diberikan bagi mengisi tempat-tempat kosong dalam petikan.

Fahami makna setiap perkataan.

Baca petikan sekali lagi dan fahami konteks serta jalan cerita.

Pilih perkataan yang sesuai bagi setiap tempat kosong.

• Baca dengan teliti untuk memastikan murid membuat pemilihan kata kerja, kata nama, kata adjektif dan kata tugas yang tepat.

• Pastikan murid mencari kata-kata kunci dalam teks yang boleh membantu murid mendapatkan jawapan yang tepat.

error: Content Protected! Copyright Akar Education