fbpx

Nota Ringkas Golongan Kata (PSLE)

Semua perkataan dalam Bahasa Melayu dapat digolongkan ke dalam empat kumpulan, iaitu
kata nama (termasuk kata ganti nama), kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

GOLONGAN KATA

Kata Nama
Kata Kerja
Kata Adjektif
Kata Tugas

error: Content Protected! Copyright Akar Education