fbpx

Nota Imbuhan (Darjah 5/6) Copy

IMBUHAN

Imbuhan Awalan

Jenis ImbuhanImbuhanKata dasarKata terbitan
Awalan beRbe– kerjabekerja

ber beljalan ajarberjalan belajar
Awalan peNpe pennyanyi curipenyanyi pencuri

pem– bohongpembohong

peng pengeikut catpengikut pengecat
Awalan didi– makandimakan
Awalan teRte– rendamterendam

ter– senyumtersenyum
Awalan peRpe– lukispelukis

pel perajar tapapelajar pertapa
Awalan meNme menlawat cubamelawat mencuba

mem– bacamembaca

meng mengeangkat capmengangkat mengecap
Awalan sese– kampungsekampung

Imbuhan Akhiran Imbuhan Apitan

Jenis ImbuhanImbuhanKata dasarKata terbitan
Akhirani– kasih– kasihi

an– laut– lautan

kan– kan– ambilkan
ApitanbeR-…-an– gugurberguguran

beR-…-kan– panduberpandukan

ke-…-an– sukakesukaan

di-…-i– masukdimasuki

di-…-kan– masukdimasukkan

teR-…-kan– ingatteringatkan

meN-…-i (me-, mem-, men, meng)– baikmembaiki

meN-…-kan (me-, mem-, men, meng)– bersihmembersihkan

memper-…-i– ingatmemperingati

memper-…-kan– tahanmempertahankan

peN-…-an (pe-, pem-, pen- , peng-)– dapatpendapatan

peR-…-an (pe-, per-)– pustakaperpustakaan
error: Content Protected! Copyright Akar Education