fbpx

Panduan Menjawab Kefahaman Mendengar (PSLE)

PANDUAN MENJAWAB KEFAHAMAN MENDENGAR

• Mendengar dengan teliti.

• Beri perhatian yang tinggi sepanjang sesi peperiksaan kefahaman mendengar.

• Mengenal pasti idea utama dalam petikan.

• Beri perhatian kepada setiap kata kunci dalam soalan.

• Menandakan jawapan yang difikirkan betul pada rakaman kali pertama.

• Serlahkan kata kunci dalam soalan.

• Lihat dan perhatikan persamaan dan perbezaan dalam pendaya.

• Elakkan daripada terburu-buru untuk melorek jawapan-jawapan kamu semasa petikan teks masih diputarkan.

• Tandakan jawapan di kertas soalan

• Semak jawapan pada rakaman kali kedua.

• Mengaitkan kosa kata yang didengari dengan kosa kata di kertas soalan.

• Masa akan diberikan untuk kamu melorekkan jawapan di kertas OAS di akhir bacaanteks yang terakhir.

error: Content Protected! Copyright Akar Education