fbpx

Latihan Penulisan Fungsional 1

PERHATIAN: Bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan Bahasa Melayu peringkat
‘N’ atau ‘O’, ada perbezaan dalam komponen ini.


Arahan: Tulis e-mel yang panjangnya:
Peringkat ‘N’: tidak kurang daripada 100 patah perkataan; atau
Peringkat ‘O’: tidak kurang daripada 120 patah perkataan.

 1. Kamu baru sahaja menerima e-mel daripada seorang rakan. Baca e-mel itu dan
  berikan respons kamu terhadap perkara-perkara yang terkandung dalam e-mel
  tersebut.
 1. Baca informasi yang berikut. Berdasarkan butiran yang diberikan, tulis e-mel yang
  sesuai.

  Sebagai ketua pelajar, kamu berpendapat bahawa ramai rakan-rakan kamu masih
  tidak tahu kursus apa untuk diambil di fasa pendidikan seterusnya.

  Tuliskan sebuah e-mel kepada pengetua sekolah kamu untuk menyarankan satu
  pameran kerjaya bagi para pelajar tahun akhir. Cadangkan cara pameran ini boleh
  dilakukan serta manfaat-manfaat yang bakal diraih sekiranya pameran itu diadakan.

  Kamu dikehendaki menggunakan alamat e-mel yang berikut:

  Alamat pengirim: AsyikinNaseer@e-mail.com
  Alamat penerima: AishaMahzam@schools.gov.sg
error: Content Protected! Copyright Akar Education